Gujarati News

Gujarati News

તા. ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો વદ – ૧ ગુરૂવાર
તા. ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો પૂનમ બુધવાર
તા. ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો સુદ – ૧૪ મંગળવાર
તા. ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો સુદ – ૧૩ સોમવાર
તા. ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો સુદ – ૧૧ શનિવાર
તા. ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો સુદ – ૧૦ શુક્રવાર
તા. ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો સુદ – ૯ ગુરૂવાર
તા. ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો સુદ – ૮ બુધવાર
તા. ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો સુદ – ૭ મંગળવાર
તા. ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો સુદ – ૬ સોમવાર