ગુજરાત
News of Wednesday, 14th July 2021

રાષ્ટ્રીય મધમાખી ઉછેર અને હની (Honey) મિશન અંગે ભારતના કૃષિ અને સહકારીતા મંત્રાલયના અધિક સચિવના અધ્યક્ષસ્થાને રિવ્યુ મીટીંગ યોજાઇ

ગાંધીનગર :ભારત સરકારના અત્યંત મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ એવા રાષ્ટ્રીય મધમાખી ઉછેર અને હની (Honey) મિશન અંતર્ગત ભારતના કૃષિ અને સહકારીતા  મંત્રાલયના અધિક સચિવ  ડૉ. એ.લિખીના અધ્યક્ષસ્થાને ગાંધીનગરના ક્ષેત્રીય સહકારી પ્રબંધ સંસ્થાન ખાતે રિવ્યુ મીટીંગ યોજાઇ હતી. જેમાં એન.ડી.ડી.બી., બનાસ ડેરી તેમજ હની ટેસ્ટીંગ ફેસીલીટી, આણંદ દ્વારા વિવિધ પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
  રાષ્ટ્રીય મધમાખી ઉછેર અને હની (Honey) મિશન એ ભારત સરકારનો રૂા.૫૦૦ કરોડના મૂડીરોકાણ સાથેનો મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ છે તેમજ કેન્દ્ર સરકાર મધમાખી ઉછેરની આ હની વેલ્યુ ચેઇનને મજબૂત કરવા અમૂલની તર્જ પર સમગ્ર ભારતમાં ૧૦૦ જેટલા કલસ્ટર ઉભા કરવા
માંગે છે.
જેના અનુસંધાને આજે યોજાયેલી આ બેઠકમાં એન.ડી.ડી.બી. દ્વારા આ હની વેલ્યુ ચેઇન અંતર્ગત દેશભરમાં ૨૬ કલસ્ટર ઉભા કરવા માટેનું પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરવામાં આવ્યુ હતુ. જ્યારે બનાસડેરી દ્વારા પણ તેના કૃષિ પશુપાલકો દ્વારા ‘‘બનાસ હની’’ નું ઉત્પાદન, પ્રોસેસીંગ અને માર્કેટીંગ શરૂ કરવા અંગેની રૂપરેખા રજૂ કરવામાં આવી હતી. તદઉપરાંત હની ટેસ્ટીંગ ફેસીલીટી આણંદ દ્વારા પણ FSSAI ના માપદંડો અનુસાર મધની શુદ્ધતા અને ગુણવત્તાની ચકાસણીને લગતુ પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરવામાં આવ્યુ હતુ.
આ તકે અધિક સચિવ ડૉ. લિખીએ મધની ગુણવત્તા, બ્રાન્ડીંગ તેમજ માર્કેટીંગના કામ સાથે સંકળાયેલી વિવિધ એજન્સીઓના કામમાં એકસૂત્રતા લાવવા પર ભાર મૂક્યો હતો તેમજ રાજ્યમાં સ્થિત વિવિધ એકમોને પણ સહભાગી થઇ આ મિશનને સફળતા અપાવવા અનુરોધ કર્યો હતો.
બેઠકમાં ઉપસ્થિત મધમાખી ઉછેરના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા આંત્રપ્રિન્યોર દ્વારા મધના પ્રોસેસીંગ અને ટેસ્ટીંગ માટે આવશ્યક સુધારા પણ સૂચવવામાં આવ્યા હતા. આ રિવ્યુ મીટીંગમાં નાફેડ, એન.ડી.ડી.બી., TRIFED ઉપરાંત નાબાર્ડ, એન.સી.ડી.સી. સહિતના વિવિધ એકમો તેમજ બનાસડેરીના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

(7:02 pm IST)