ગુજરાત
News of Thursday, 25th November 2021

LRD, PSI ભરતી : ૨૬ નવે.થી કોલ લેટર ડાઉનલોડ થશે

ડિસેમ્બરમાં ફિઝિકલ ટેસ્ટ : સમગ્ર રાજ્યમાં ૧૫ કેન્દ્રો પર લેવાશે ફિઝિકલ ટેસ્ટ, એક ગ્રાઉન્ડ પર એક દિ'માં ૧૨૦૦-૧૫૦૦ ઉમેદવારોને બોલાવાશે

ગાંધીનગર,તા.૨૪ : પોલીસ વિભાગમાં એલઆરડી અને પીએસઆઈની ભરતીમાં અરજી કરનારા ઉમેદવારો ૨૬ નવેમ્બરથી ફિઝિકલ ટેસ્ટના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકશે. પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ત્રીજી ડિસેમ્બરથી ફિઝિકલ ટેસ્ટ શરુ થવાની છે. રાજ્યભરમાં ૧૫ કેન્દ્રો પર ફિઝિકલ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે. એક ગ્રાઉન્ડ પર એક દિવસમાં ૧૨૦૦-૧૫૦૦ જેટલા ઉમેદવારોની પરીક્ષા લેવાય તેવી શક્યતા છે. સંયુક્ત રીતે જોવા જઈએ તો આ ભરતીમાં ૯ લાખથી પણ વધારે ઉમેદવારોએ અરજી કરી છે. ૯ નવેમ્બરના રોજ અરજી સબમિટ કરવાનો છેલ્લો દિવસ હતો. ફિઝિકલ ટેસ્ટની વાત કરીએ તો, ભરતીની જાહેરાત અનુસાર એસટી ઉમેદવારો સિવાયના પુરુષ કેન્ડિડેટ્સની ઉંચાઈ ૧૬૫ સેન્ટીમીટર નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે, જ્યારે છાતી (ફુલાવ્યા વિના) ૭૯ સે.મી. અને ૮૪ સે.મી. (ફુલાવેલી) હોવી જરુરી છે. આ સિવાય ઉમેદવારોનું વજન ઓછામાં ઓછું ૫૦ કિલો હોવું જોઈએ. જ્યારે મહિલા ઉમેદવારો માટે ઉંચાઈ એસટી કેટેગરીમાં ૧૫૦ સેમી અને તે સિવાયની તમામ કેટેગરી માટે ૧૫૫ સેમી તેમજ લઘુત્તમ વજન ૪૦ કિલો હોવું જોઈએ.

          ફિઝિકલ ટેસ્ટમાં પુરુષ ઉમેદવારોએ પાંચ કિલોમીટરની દોડ ઓછામાં ઓછી ૨૫ મિનિટમાં પૂરી કરવાની રહેશે, જ્યારે મહિલાઓએ ૧૬૦૦ મીટરની દોડ વધુમાં વધુ સાડા નવ મિનિટમાં જ્યારે એક્સ સર્વિસ મેને ૨૪૦૦ મીટરની દોડ ૧૨.૩૦ મિનિટમાં પૂરી કરવાની રહેશે. જે પુરુષ ઉમેદવાર ૨૦ મિનિટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ પૂરી કરે તેને પૂરા ૨૫ માર્ક્સ મળશે. જ્યારે ૨૦ મિનિટ કરતા વધુ અને ૨૦.૩૦ મિનિટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ પૂરી કરનારને ૨૪ માર્ક્સ, ૨૦.૩૦ મિનિટથી વધુ અને ૨૧ મિનિટથી ઓછા સમય માટે ૨૩ માર્ક્સ, ૨૧ મિનિટથી વધુ, ૨૧.૩૦ મિનિટ કે તેનાથી ઓછા સમય માટે ૨૨ માર્ક્સ મળશે. જે ઉમેદવાર ૨૪ મિનિટથી વધુ અને ૨૫ મિનિટથી ઓછો સમય લેશે તેમને ૧૦ માર્ક્સ મળશે, જ્યારે ૨૫ મિનિટથી વધુ સમય લેનારાને નાપાસ જાહેર કરાશે. મહિલા કેટેગરીમાં જોઈએ તો, ૭ મિનિટમાં દોડ પૂરી કરનાર ઉમેદવારને પૂરા ૨૫ માર્ક્સ, ૭થી વધુ અને ૭.૩૦થી ઓછા સમય માટે ૨૩, ૭.૩૦થી વધુ અને ૮ મિનિટથી ઓછા સમય માટે ૨૧, ૮ મિનિટથી વધુ અને ૮.૩૦ મિનિટ માટે ૧૮ માર્ક્સ, ૮.૩૦ મિનિટથી વધુ અને ૯ મિનિટથી ઓછો સમય હોય તો ૧૫ માર્ક્સ જ્યારે ૯ મિનિટથી વધુ અને ૯.૩૦ મિનિટથી ઓછા સમય માટે ૧૦ માર્ક્સ મળશે. તેનાથી વધુ સમય લેનારા ઉમેદવાર નાપાસ ગણાશે. જે ઉમેદવારો ફિઝિકલ ટેસ્ટમાં પાસ થશે તેમને લેખિત પરીક્ષા માટે બોલાવવામાં આવશે.

(8:57 pm IST)