દેશ-વિદેશ
News of Monday, 17th May 2021

કોવીશીલ્ડ રસીનો બીજો ડોઝ મળેવવા માટેનો સમયગાળો આ કારણોસર બદલવામાં આવ્યો

નવી દિલ્હી: કોરોના સંક્રમણને રોકવા માટે દેશભરમાં રસીકરણ અભિયાન ચાલુ છે. 1 મેથી, દેશમાં 18 વર્ષથી ઉપરના લોકો માટે રસીકરણ અભિયાન શરૂ થયું છે. દરમિયાન, ઘણા રાજ્યોમાં રસીનો અભાવ છે. કોવિશિલ્ડ રસીનો બીજો ડોઝ મેળવવા માટે સમયગાળો બદલાયો છે. 14 મેની મધ્યરાત્રિથી કોવિશિલ્ડનો બીજો ડોઝનો સમય વધારવામાં આવ્યો છે. અંગે સરકારનું કહેવું છે કે પ્રક્રિયા વૈજ્ઞાનિક તરફથી સંચાલિત કરવામાં આવી રહી છે. જ્યારે બ્રિટેને સહકારી ડોઝ વચ્ચેનું અંતર ઘટાડવાનો નિર્ણય લીધો છે, ત્યારે કેન્દ્ર સરકાર બંને ડોઝ વચ્ચેનું અંતર વધારવાના નિર્ણય પર મક્કમ છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે તે નિષ્ણાતોના આકલન પર આધારિત છે અને આને રસીની અછત અંગે કોઈ વિવાદ ઉભો કરવો જોઈએ નહીં. નીતિ આયોગનાં સદસ્ય ડૉ. વીકે પોલે કહ્યું કે બ્રિટેન તેની સ્થિતિ, મ્યૂટેન્ટ અને મહામારીને ધ્યાનમાં રાખીને કોવિશિલ્ડની માત્રા વચ્ચેનું અંતર ઓછું કરી રહી છે, અમે આને આપણા જોખમ રોગચાળા વિજ્ઞાનના અનુસાર નક્કી કર્યું છે. વિજ્ઞાન દ્વારા સંચાલિત છે અને એક ગતિશીલ પ્રક્રિયા છે. અમે તેના પર પુરી નજર રાખી રહ્યા છીએ. અમે નિષ્ણાંતોના મૂલ્યાંકનના આધારે નિર્ણય લીધો છે.

(5:37 pm IST)