Gujarati News

Gujarati News

News of Sunday, 18th October 2020

કોરોના મહાસંગ્રામ : કોવિડ-૧૯ રોગિયો માટે ૮૦ ટકા આઇસીયુ બેડ રિઝર્વનો ફેંસલો અસ્થાઇ હતો : દિલ્હી સરકાર

નવી દિલ્હી : દિલ્હી સરકારએ હાઇકોટને બતાવ્યું કે ૩૩ ખાનગી હોસ્પિટલોને કોવિડ-૧૯ રોગિયો માટે ૮૦ ટકા આઇસીયુ બેડ આરક્ષિત કરવાનો નિર્દેશ અસ્થાઇ તોર પર લેવાયેલા નિર્ણય હતો સરકારએ કહ્યું આ પડકાર આવનારી અરજી પુરી રીતે ખોટી અને આધારહિત છ ે. સરકારએ આનાથી દિલ્હીના નાગરિકોનો કોઇપણ મૌલિક અધિકારોના ઉલ્લંધનથી ઇન્કાર કાર્યો.

(10:00 pm IST)