Gujarati News

Gujarati News

News of Thursday, 27th August 2020

રૂપિયા ૧૭૫૦ કરોડનો આઇપીઓ લાવશે કલ્યાણ જવેલર્સઃ જવેલરી સેકટરનો સૌથી મોટો આઇપીઓ

કેરલના કલ્યાણ જવેલર્સએ આઇપીઓથી ૧૭૫૦ કરોડ મેળવવા માટે બજાર નિયામક સેલા પાસે દસ્તાવેજ જમા કરાવ્યા છે. આવુ થવા પર આ ઘરેલુ જવેલરી એકટનો સૌથી મોટો આઇપીઓ હશે આને લઇ વનવા શેરોથી રૂપિયા ૧૦૦૦ કરોડ અને પ્રમોટર ટીએસ કલ્યાણ રમણ અને ખાનગી ઇકવીટી ફર્મ વારબર્ગ પિંકસના ઓએફએસથી રૂપિયા ૭૫૦ કરોડ મેળવશે.

(12:03 am IST)