Gujarati News

Gujarati News

News of Saturday, 31st July 2021

કામદારોનું DA ૩૦ સ્લેબ વધશેઃ કેન્દ્ર-રાજય

એપ્રિલ-મે-જુન ગ્રાહક ભાવાંક જાહેરઃ બેંક-વીમા : સરકારના કર્મચારીઓને ૨૮%થી વધી ૩૧% મળશે

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય શ્રમ બ્યુરો દ્વારા ગ્રાહક ભાવાંક જાહેરઃ એપ્રિલ ૧૨૦.૧, મે ૧૨૦.૬ અને જુન ૧૨૧.૭: આ ભાવાંકના આધારે ગણતરી કરતાં બેંક-વીમા કામદારોને મળતા ડીએમાં ઓગસ્ટથી ૩૦ સ્લેબનો વધારો મળશે જયારે બેંકના નિવૃતોને ૨૩ સ્લેબનો વધારો પ્રાપ્ત થશેઃ દરમ્યાન આ ભાવાંક મૂજબ કેન્દ્ર-રાજયના કર્મચારીઓને મળતા ડીએમમાં પણ ૩ ટકાનો વધારો મળશેઃ હાલ ૨૮ ટકા છે જે વધીને ૩૧ ટકા થશે જે ૧લી જુલાઇથી ડયુ થશે.

(10:11 am IST)