મુખ્ય સમાચાર
News of Wednesday, 5th May 2021

દેશમાં હજુ કોરોનાની ત્રીજી લહેર પણ આવશે :ભારત સરકારના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સલાહકારની ગંભીર ચેતવણી

તે ક્યારે અને કયા સ્કેલ પર આવશે, તેના વિશે કંઈ કહેવું મુશ્કેલ છે.

નવી દિલ્હી : ભારત સરકારના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સલાહકાર કે.કે. વિજય રાઘવને કહ્યું કે કોરોનાના નવા વેરીએન્ટનો ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વમાં જાહેર કરવામાં આવશે. બધા વૈજ્ઞાનિક આ વિવિધ પ્રકારના વેરીએન્ટનો સામનો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે.

  કોરોનાની ત્રીજી લહેર પણ આવશે. કોઈ તેને રોકી શકે નહીં. જો કે, તે ક્યારે આવશે અને કેવી અસર કરશે, અત્યારે કહેવું મુશ્કેલ છે. પરંતુ, તેની માટે તૈયાર રહેવું પડશે. સરકારના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સલાહકાર કે.કે. વિજય રાઘવને આ ચેતવણી આપી છે.

રાઘવને કહ્યું કે કોરોનાનાં નવા પ્રકારો બહાર આવી રહ્યા છે. તેઓએ ચેપની ગતિમાં વધારો કર્યો છે. કોરોના નવા વેરીએન્ટનો સામનો કરવા માટે પણ રસી અપડેટ કરવાની જરૂર રહેશે.રાઘવનના જણાવ્યા મુજબ, કોરોનાના વર્તમાન પ્રકાર સામે આ રસી સફળ છે. ભારત સહિત વિશ્વભરમાં તેના નવા વેરીએન્ટ જાહેર કરવામાં આવશે.

સરકારના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સલાહકારે કહ્યું કે જે રીતે વાયરસ વધી રહ્યો છે તેના કારણે ત્રીજી લહેર આવશે. પરંતુ તે ક્યારે અને કયા સ્કેલ પર આવશે, તેના વિશે કંઈ કહેવું મુશ્કેલ છે.

(7:02 pm IST)