મુખ્ય સમાચાર
News of Tuesday, 8th September 2020

ઝેર આપ્યા પછી કોમામાં ગયેલ રૃસના વિપક્ષી નેતા નવાલની તબિયતમાં સુધારો હવે આમાંથી બાહરઃ હોસ્પીટલ

બર્લિનની શેરિટી હોસ્પીટલએ સોમવારના કહ્યું કે રૃસના વિપક્ષી નેતા એલેકસીનવાલની કોમામાંથી બહાર આવી ગયા છે અને અવાજ પર પ્રતિક્રિયાઆપી રહ્યા છે. હોસ્પીટલએ બતાવ્યું ઝેરનો દુષ્પ્રભાવ કેટલા દિવસો સુધી રહેશે એના પર કંઇકહેવું હાલમાં જલ્દબાજી હશે. જર્મનીએ કહ્યું હતું કે નવાલનીને સોવિયેત સંઘ કાલનું નોવીચોક ઝેર આપવામાં આવ્યું હતું.

(12:10 am IST)