મુખ્ય સમાચાર
News of Sunday, 17th January 2021

મહારાષ્ટ્રમાં ૧૮ જાન્યુઆરી સુધી કોરોના વેક્સિન આપવાનો કાર્યક્રમ મુલતવી રખાયો

મુંબઈ : મહારાષ્ટ્રમાં ૧૮ જાન્યુઆરી સુધી કોરોના વેક્સિન આપવાનો કાર્યક્રમ મુલતવી રખાયો છે કોવિન એપમાં ટેકનીકલ ખરાબી સર્જાતાં સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં વેકસીન આપવાનો કાર્યક્રમ ૧૮મી સુધી મુલત્વી રખાયાનું જાહેર થયું છે. એટલે કે મહારાષ્ટ્રમાં બે દિવસ માટે વેક્સિન અપાશે નહીં.

(12:00 am IST)