Gujarati News

Gujarati News

તા. ર ડિસેમ્બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ –૧૦, શુક્રવાર
તા. ૦૧ ડિસેમ્બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ-૮, ગુરૂવાર
તા. ૩૦ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ-૭, બુધવાર
તા. ર૮ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ-પ, સોમવાર
તા. ર૭ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ-૪, રવિવાર