Gujarati News

Gujarati News

તા. ૨૯ જુલાઇ ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ અષાઢ વદ – ૬ ગુરૂવાર
તા. ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ અષાઢ વદ – પ બુધવાર
તા. ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ અષાઢ વદ – ૪ મંગળવાર
તા. ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ અષાઢ વદ – ૩ સોમવાર
તા. ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ અષાઢ સુદ – પૂનમ શનિવાર