Gujarati News

Gujarati News

News of Tuesday, 29th November 2022

કાલે પ્રિસાઇડીંગ ઓફીસરને ૯૮ વસ્‍તુઓની કીટ આપી મતદાન મથક ઉપર મોકલાશે

ર૮ પ્રકારના ફોર્મ-૬ પ્રકારના ર૯ કવર-ર૪ જાતની લેખન સામગ્રી-પેન્‍સીલ-બોલપેન, કાર્બન પેપર-શાહી, EVM-VV પેટ કોરાકાગળ, લાખ સેફટીપીન-ગુંદરનો સમાવેશ : ગ્રીન પેપર સીલ-મતદારો માટેનું રજીસ્‍ટર-ધાતુનુ સીલ-અંધઅશકત મતદારોની યાદી-એકરાર નામુ મતદાર યાદી મોકપોલ-મતકુટીર-બ્‍લેડ-કાપડના ચીથરા-મીણીયાદોરાનો દડો સહિતની ચીજ વસ્‍તુનો સમાવેશ

 

 

રાજકોટ તા. ર૯ : વિધાનસભાની ચુંટણી માટે પ્રિસાઇડીંગ સહિતના તમામ સ્‍ટાફને હાલ મતદાન પ્રક્રિયાને લગતી તમામ પ્રકારની તાલીમ આપવાની કામગીરી પુર્ણ થઇ ચુકી છે. મતદાન મથક પર જતા પુર્વે પ્રીસાઇડીંગ ઓફીસરને મતદાન માટે જરૂરી નાની-મોટી મળી કુલ ૯૮ ચીજવસ્‍તુઓની કીટ આપવામાં આવશે. જેમાં મતદાન મથક પર ર૮ પ્રકારના ફોર્મ, ૬ પ્રકારના ર૯ કવર અને ર૪ જાતની લેખન સામગ્રી જેમાં પેન્‍સીલ, બોલપેન, કાર્બન પેપર, પેકિંગ માટેના અને કોરાકાગળ, લાખ, સેફટીપીન, ગુંદર સહિતની કીટ આપવામાં આવશે.

જેમાં એક મતદાન મથક પર એક સીયુ, એક બીયુ, એક વીવીપેટ, મતદાર યાદીની નિશાન વાળી નકલ, મતપત્રો, વર્ગીકૃત સેવા મતદારોની યાદી, ઉમેદવારો-એજન્‍ટોની સહીની નકલ, મતદાન મથકનો વિસ્‍તાર દર્શાવતી નોટીસ, હરીફ ઉમેદવારોની યાદી, ઇવીએમ માટે ગ્રીન પેપર સીલ, ખાસ કાપલી, પ્‍લાસ્‍ટિક બોક્ષને સીલ કરવા માટે પીક પેપર સીલ, બીયુ., સીયુ.વીવીપેટ માટે સરનામા વાળી કાપલી, મતદારો માટેનું રજીસ્‍ટર (ફોર્મ-૧૭-ક), મતદારોની સ્‍લીપ, વિશિષ્‍ટ નિશાની વાળો રબ્‍બરનો સીકકો, મતદાન મથકના પ્રમુખ અધિકારી માટે ધાતુનું સીલ, એરોક્રોસ માર્ક વાળો રબ્‍બર સ્‍ટેમ્‍પ, મોકપોલ સ્‍લીપ સ્‍ટેમ્‍પ, અવીલોપ્‍ય શાહીનો સમાવેશ થાય છ.ે

મતદાનની પ્રક્રિયા દરમ્‍યાન ર૮ પ્રકારના ફોર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમાં મતદાન મથકના પ્રમુખ અધિકારીની ડાયરી, વૈકલ્‍પિક પુરાવાઓ દ્વારા મતદારોની ઓળખ અંગેનો ચુંટણીપંચનો હુકમ, નોંધાયેલ મતોનો હિસાબ, પ્રીસાઇડીંગ ઓફિસરનું એકરારનામું પ્રીસાઇડીંગ ઓફિસર માટેનો ચેક મેમો, વિઝીટ શીટ, તકરારી મતોની યાદી, અંધ અને અશકત મતદારોની યાદી, અંધ અને અશકત મતદારોના સાક્ષીનું એકરારનામું સુપ્રત કરેલ મતોની યાદી, તકરારી મતોની ફી જમા કરવા માટેની પહોંચ બુક, પોલીસ ફરીયાદનો પત્ર, મતદાન શરૂ થતા પહેલા અનેમતદાનના અંતે મતદાન મથકના પ્રમુખ અધિકારીનું એકરારનામું, મતદાન દ્વારા તેની ઉંમર બાબતેનું એકરનામું  એકરારનામું આપ્‍યા બાદ જે મતદારોએ મત આપ્‍યો હોય મત આવપા ઇન્‍કાર કર્યો હોય તેવા મતદારોની યાદી, મતદાન એજન્‍ટની નિમણુંકના પત્રકો, મતદાન એજન્‍ટની નિમણુંક રદ કરવા બાબતના પત્રકો, ચુંટણી અધિકારીના રજુ કરવાના વધારા ૧૬ મુદ્દાના અહેવાલના નમુનાનું પત્રક, પીએસઓ-પ પત્રક, મતદાન મથકના પ્રમુખ અધિકારીનો અહેવાલ મોકપોલ, દર બે-બે કલાકે આપવાના થતા  મતદાન એજન્‍ટો અવેજી એજન્‍ટોની અવર-જવરનું પત્રક, ઝોનલ અધિકારીનો રીપોર્ટ મતદાનના આગલા દિવસ અને મતદાનના દિવસ માટે, ઇવીએમ અને વીવીપેટ ચલાવવામાં નિષ્‍ફળતા ભુલો અંગે ઉપયોગી સુચનો, ઇવીએમ અને વીવીપેટના ઉપયોગ અંગે મતદાન મથકના અધિકારી માટેની પુસ્‍તિકા, નિયમ-૪૯ એમએ હેઠળ મતદારે કરવાના એકરારનામનો નમુનો, મોકપોલ દરમ્‍યાન ધ્‍યાનમાં રાખવાના ૬ પગલાનું પોસ્‍ટરનો સમાવેશ થાય છે.મતદાન દરમ્‍યાન પ્રીસાઇડીંગ ઓફીસરને ૬ પ્રકારના ર૯ કવર આપવામાં આવે છે. જેમાં વૈધાનિક પરબિડીયા લીલું કવર, બીન વૈધાનિક પરબિડીયા પીળું કવર, ખાખી અને બ્રાઉન કવર, વાદળી કવર, સફેદ કવર, કાળા કલરનાં અને વધારાનાં સફેદ કવરોનો સમાવેશ થાય છે. આ કવરોની અંદર અલગ-અલગ પ્રકારનાં ચીજવસ્‍તુઓ અને ઉપયોગી કાગળોનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત ર૪ પ્રકારની લેખન સામગ્રી મતદાન માટે આપવામાં આવે છે. જેમાં મતકુટીર, મતકુટીરના સ્‍ટેન્‍ડ, બ્‍લેડ, તેલ વિગેરે દુર કરવા કાપડ અથવા ચીથરૂ, રબ્‍બર બેડ, સેલોટેપ, બોલપેન બે વાદળી અને એક લાલ, મીણીયો દોરાનો એક દડો, પાતળી દોરીનો એક દડો, સીલીંગ પટ્ટી સહીત ચીજવસ્‍તુઓના ઉપયોગ બાદ સમગ્ર મતદાનની પ્રક્રિયા પુર્ણ થતી હોય છે.(૬.૧૧)

 ટેન્‍ડર વોટ અને ચેલેન્‍જ વોટ

ટેન્‍ડર વોટમાં મતદાર મતદાન કરવા જાય તેવા સમયે તેમના નામનો મત પડી ગયો હોય તો રૂા.ર૦ ની ફી લઇ તેના વિવિધ ફોર્મ ભરી તેની પ્રક્રિયા કરી કવરમાં મત નાખવા દેવામાં આવે છે. ત્‍યારબાદ તેની સંપુર્ણ ખરાઇ કરી તે અંગેનો નિર્ણય લેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ચેલેન્‍જ વોટ માટે વીવીપેટમાંથી કાપલી નીકળે છ.ે અને આ કાપલી સામે કોઇ મતદાર ચેલેન્‍જ કરે તો તેની પાસે બાંહેધરીપત્ર લેવામાં આવે છે. અને બાંહેધરીમાં સ્‍પષ્‍ટ ઉલ્લેખ હોય છે કે, ચેલેન્‍જ કરનાર મતદાર જો ખોટો પડે તો તેને પોલીસ કેસ વગર જ છ માસની સજા અને એક હજારના દંડની જોગાઇ છે. જો મતદાર આ કિસ્‍સામાં સાચો પડે તો સમગ્ર મતદાનની પ્રક્રિયા અટકાવી અને તપાસ કરી ફરીથી મતદાન કરવામાં આવશે.

(12:13 pm IST)