Gujarati News

Gujarati News

News of Monday, 1st March 2021

જામનગર જીલ્લાની કયાં મત ગણતરી

(મુકુંદ બદિયાણી દ્વારા) જામનગર તા. ૧ :.. તાલુકા-જિલ્લા પંચાયત તથા નગરપાલીકા સામાન્ય-પેટા ચૂંટણી-ર૦ર૧ અન્વયે મતગણતરી તારીખ ર-૩-ર૦ર૧ ના રોજ યોજાનાર હોઇ જેના મતગણતરી સેન્ટર નીચે મુજબ છે.

સ્થાનિક સ્વરાજય એકમનું નામ                                 મતગણતરી સ્થળ

જામનગર જિલ્લા - તાલુકા પંચાયત                    શ્રી હાલારી વિશાળ ઓશવાળ વિદ્યાલય

મતદાર વિભાગ                                        સાત રસ્તા પાસે, જામનગર

કાલાવડ જિલ્લા - તાલુકા પંચાયત મતદાર વિભાગ             શ્રી મ્યુનિસીપલ હાઇસ્કુલ કાલાવડ

ધ્રોલ જિલ્લા - તાલુકા પંચાયત મતદાર વિભાગ                શ્રી હરધ્રોળ હાઇસ્કુલ, જામનગર રાજકોટ રોડ,ધ્રોલ

જોડીયા જિલ્લા-તાલુકા પંચાયત મતદાર વિભાગ                શ્રી હરધ્રોળ હાઇસ્કુલ, જામનગર રાજકોટ  રોડ,ધ્રોલ

લાલપુર જિલ્લા-તાલુકા પંચાયત મતદાર વિભાગ               શ્રી વિવેકાનંદ વિદ્યાલય, જામજોધપુર રોડ,લાલપુર

જામજોધપુર જિલ્લા-તાલુકા પંચાયત મતદાર વિભાગ           શ્રી એ. વી. ડી. એસ. આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ

                                                કોલેજ, ગીગણીં રોડ, જામજોધપુર

સિકકા નગરપાલીકા                            શ્રી ડી. સી. સી. ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ સિકકા

જામજોધપુર નગરપાલીકા (પેટા)                       નગરપાલીકા કચેરી, પ્રથમ માળ, આર. ઓ.

                                                ઓફીસની સામેનો હોલ, જામજોધપુર

(3:00 pm IST)