Gujarati News

Gujarati News

News of Thursday, 7th July 2022

છેલ્લા ર૪ કલાકમાં કયા ડેમમાં કેટલા ફુટ નવુ પાણી આવ્‍યું: ૧૪ ડેમમાં નવા નીર

રાજકોટ તા. ૭ :.. છેલ્લા ર૪ કલાકથી રાજકોટ-મોરબી-જામનગર-દ્વારકા જીલ્લામાં પડેલા હળવા-ભારે વરસાદને કારણે આ ૪ જીલ્લાના ૧૪ ડેમમાં નવા નીર ઠલવાયા હતાં. મોરબી જીલ્લાના ઘોડા ધ્રોઇમાં સવા ૬ ફુટનો વધારો થયો પણ જીવંત સપાટી હજુ ઝીરો લેવલે હોવાનું જાહેર થયું છે.
રાજકોટ જીલ્લો
ડેમનું નામ    છેલ્લા ર૪ કલાકમાં     હાલની જીવંત
        થયેલ વધારો ફુટમાં    સપાટી ફુટમાં
વેણું-ર        ૦.૩૩        ર-૦૦
આજી-૩    ૦.૭૯        ૧૮.૮૦
ન્‍યારી-ર    ૦.૩૩        ૧ર-૦૦
મોરબી જીલ્લો
ડેમી-૧        ૦.૪૩        ૭.૬૦
ડેમી-ર        ૦.૪૯        ૪.૮૦
ઘોડા ધ્રોઇ    ૬.ર૩        -
બગાવડી    ૦.૬૬        -
બ્રાહ્મણી-ર    ૦.૪૯        ૬.૬૦
મચ્‍છુ-૩    ૦.૬૬        -
જામનગર જીલ્લો
ડાઇમીણસાર    ૦.ર૦        ૧.૮૦
ઉંડ-ર        ૦.૯૮        -
દ્વારકા જીલ્લો
ગઢકી        ૧.૯૭        ૯.પ૦
વર્તુ-ર        ૦.૯૮        --
શેઢા ભાડથરી    ૦.૧૬        ૬.૭૦

 

(11:56 am IST)