Gujarati News

Gujarati News

News of Tuesday, 22nd June 2021

ભુજ આરટીઓમાં ટેસ્ટ ટ્રેક ખામીના કારણે ૨૨મી અને ૨૩મીએ ડ્રાઈવીંગ ટેસ્ટ બંધ રહેશે

૨ વ્હીલર અને ૪ વ્હીલર ટેસ્ટની એપોઈન્ટમેન્ટ લીધેલ હશે તેઓનેતા, 24 અને તા, 25 દરમિયાન વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી અપાશે

ભુજ : આર.ટી.ઓ. કચેરી, ભુજના ઓટોમેટેડ ડ્રાઈવીંગ ટેસ્ટ ટ્રેકમાં ખામી સર્જાવાના કારણે આગામી તા.૨૨મી જુન-૨૦૨૧ અને ૨૩મી જુન-૨૦૨૧ના દિન-૨ માટે (ટુ વ્હીલર અને ૪ વ્હીલર) ડ્રાઈવીંગ ટેસ્ટ લેવાની કામગીરી બંધ રહેશે તેમજ તા.૨૨/૬/૨૦૨૧ થી તા.૨૩/૬/૨૦૨૧ના જે અરજદારોએ ૨ વ્હીલર અને ૪ વ્હીલર ટેસ્ટની એપોઈન્ટમેન્ટ લીધેલ હશે તેઓને તા.૨૪/૬/૨૦૨૧ થી તા.૨૫/૬/૨૦૨૧ના સમયગાળા દરમ્યાન વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવશે. જેની નોંધ કચ્છ જિલ્લાની મોટરીંગ પબ્લિકને નોંધ લેવા પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી, ભુજ-કચ્છ દ્વારા જણાવાયું છે.

(10:08 pm IST)