સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ
News of Saturday, 1st October 2022

પૂ. રમેશભાઇ ઓઝા રાસે રમ્‍યા

 જુનાગઢ : પૂ. રમેશભાઇ ઓઝા પોરબંદરના સાંદિપની આશ્રમે પ્રથમ નોરતે રાસ રમ્‍યા હતાં. (તસ્‍વીર - અહેવાલઃ વિનુ જોશી -જુનાગઢ)

 

(11:37 am IST)