સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ
News of Saturday, 17th April 2021

રાજકોટ - જામનગર હાઇવે ઉપર જાયવા પાસે પાર્સલ લઇ જવા બાબતે ડખો : ફાયરિંગની ચર્ચા

રાજકોટ::::રાજકોટ -જામનગર હાઇવે ઉપર જાયવા પાસે પાર્સલ લઇ જવા બાબતે ડખો થયો હતો અને ફાયરિંગ થયાની ચર્ચા થઈ રહી છે.

જાયવા પાસે ઈકો ગાડીમાં પાર્સલ લઇ જવા બાબતે જામનગરના ત્રણ સંધિ અને લયારાના ૧૫થી ૨૦ લોકો વચ્ચે માથાકુટ થઇ હતી જેમાં ફાયરિંગ થયાની ચર્ચા એ પણ જોર પકડ્યું છે.

(4:39 pm IST)