Gujarati News

Gujarati News

News of Wednesday, 21st July 2021

આનંદો :શાળા અને કોલેજ સ્ટુડન્ટસ માટે માત્ર રૂ.૧૨૦માં સંપૂર્ણ સાયન્સ સીટીની મુલાકાત લઇ શકશે

સાયન્સ સીટીમાં પ્રવેશ માત્ર રૂ.૨૦ માં કે જેમાં લાઈફ સાયન્સ પાર્ક, પ્લેનેટ અર્થ,એન્જી એજ્યુકેશન પાર્ક, હોલ ઓફ સ્પેસ અને હોલ ઓફ સાયન્સ વગેરેની મુલાકાત લઇ શકશે

અમદાવાદ :  શાળા અને કોલેજ સ્ટુડન્ટસ માટે માત્ર  રૂ.૧૨૦માં સંપૂર્ણ સાયન્સ સીટીની મુલાકાત લઇ શકશે સાયન્સ સીટીમાં પ્રવેશ માત્ર રૂ.૨૦ માં કે જેમાં લાઈફ સાયન્સ પાર્ક, પ્લેનેટ અર્થ,એન્જી એજ્યુકેશન પાર્ક, હોલ ઓફ સ્પેસ અને હોલ ઓફ સાયન્સ વગેરેની મુલાકાત લઇ શકશે.

 રોબોટિક ગેલેરીમાં માત્ર ૨૫૦ માં પ્રવેશ લઈ શકશે,અકવેટિક ગેલેરીમાં માત્ર રૂ. ૫૦-માં પ્રવેશ લઈ શકશે.

 મુલાકાતીઓ સાયન્સ સિટી ખાતે રૂચી મુજબ કાફે, સોવેનીયર શોપ,અને અલગ-અલગ થ્રીલ રાઈડસનો નિયત દર ચુકવીને લાભ લઇ શકશે.

 આ યોજના અંતર્ગત ૧૦ કે તેથી વધુ સ્ટુન્ડસની મુલાકાતનું આયોજન શાળા કે કોલેજ દ્વારા જ માન્ય ગણાશે.

(10:28 pm IST)