Gujarati News

Gujarati News

News of Saturday, 28th May 2022

ઇટાવા (યુપી.) જઇ આરોપીને જુનાગઢ લાવતી પોલીસ

 જુનાગઢઃ એ ડીવી.પો.સ્‍ટે. ગુ.ર.નં. ૧ર૦૩૦ર૩ર૧૦ર૦૩/ર૦ર૧ આર્મ્‍સ એકટ ક.રપ(૧) બીએ.ર૬ જી.પી.એકટર ક.૧૩પ મુજબના ગુન્‍હામાં આરોપી મોહીતકુમાર ગુપ્‍તા રહે.રામીયાન જી.ઇટાવા યુ.પી.વાળાને પકડવાનો બાકી હોય જેથી પો.સબ ઇન્‍સ. આર.પી.ચુડાસમાં તથા પો.કોન્‍સ. હરદાસભાઇ લખમણભાઇ તથા રામભાઇ રૂડાભાઇ તથા ડ્રા.પો.કોન્‍સ પંકજપરી મગનપરી તથા શૈલેષભાઇ દવેએ રીતેના પો.સ્‍ટાફના માણસોની ટીમ  તપાસ કરાવતા આરોપી ભરથના ગામ મહાવીરનગર તા.ભરથના જી.ઇટાવા ખાતે હોવાનું સરનામું જાણવા મળતા તપાસ કરતા મજકુર આરોપી મળી આવતા રાઉન્‍ડ અપ કરી ટ્રાજેકશન વોરંટ આધરે પકડી પાડી (૧) મોહીતકુમાર સ/ઓ સર્વેશકુમાર ગૂપ્તા જાતે વાણીયા (બનીયા) ઉ.ર૯ ધંધો વેપાર રહે. ભરથના ગામ મહાવીરનગર તા.ભરથના જી.ઇટાવા મુળ ગામ રામાયન તા. ભરથના જી.ઇટાવા યુપી. સામે  એડીવી પો.સ્‍ટે. ના પો.ઇન્‍સ. એમ.એમ.વાઢેરની સુચના મુજબ પો.સબ. ઇન્‍સ. આર.પી.ચુડાસમાં તથા પો.કોન્‍સ હરદાસભાઇ લખમણભાઇ તથા રામભાઇ રૂડાભાઇ તથા ડ્રા.પો.કોન્‍સ. પંકજપરી મગનપરી તથા શૈલેષભાઇ દવે વિગેરે પોલીસ સ્‍ટાફનાઓએ સાથે રહી કામગીરી કરેલ છ.

(1:30 pm IST)