Gujarati News

Gujarati News

તા. ર૭ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ-૪, રવિવાર
તા. ર૬ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ-૩, શનિવાર
તા. ર૩ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૧૪, બુધવાર
તા. ર૦ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૧૧, રવિવાર
તા. ૧૬ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૮, બુધવાર